Beste mensen,
Op vele plaatsen in de wereld ondervinden ook nu nog mensen de gevolgen van economische achterstand ten gevolge van oorlogsgeweld. Ook, zoals we enige tijd geleden hebben kunnen meemaken, kan een natuurramp er voor zorgen,
dat niets meer als hopen overblijft.

Vooral kinderen en zeer arme gezinnen zijn vaak de dupe van deze problematiek en gevolgen. Door de adoptie van onze twee dochters uit Sri Lanka, zijn wij in contact gekomen met de lokale bevolking en hebben de armoe en ravage van nabij gezien. Wij zorgen, vanuit een kleinschalig particulier initiatief, al sinds 1995 voor enkele kindertehuizen, scholen en een ziekenhuisje in Sri Lanka om deze nood iets te verzachten.

Lezingen
Wilt u graag dat we bij uw vereniging of op uw school een lezing geven met een projector en ons verhaal?
Schroom dan niet om ons te bellen voor een afspraak!
Wij geven graag een terugkoppeling aan onze sponsors of toekomstige sponsors wat er met hun geld gebeurt.

Kijk geheel vrijblijvend op onze site rond en lees eens wat we allemaal doen en met welke projecten we bezig zijn.
Spreekt u een of ander aan of u wilt op een of andere manier deelnemen aan ons initiatief, dan horen wij dit graag.
Klik in het bovenstaande menu op contact voor de gegevens.

Wij hopen op uw steun en vertrouwen te mogen rekenen en danken alle vrijwilligers en donateurs voor hun bereidwillige bijdragen.