ANBI gegevens (Januari 2018).

In het kader van de wet is een ANBI sinds 1 januari 2014 verplicht een aantal gegevens openbaar te maken.

Om aan deze regels te voldoen geven wij u hier inzage in de verplichte rubrieken die door de belastingdienst zijn aangereikt.

ANBI nr: De Stichting Kinderhulp Sri Lanka heeft een ANBI erkenning op basis van de nieuwe regelgeving. ( aanvraag kenmerk 8088.89.138 februari 2015)

Naam van de instelling: Stichting Kinderhulp Sri Lanka

Het RSIN Nr ( rechtspersonen en samenwerkingsverbanden informatie nr ) : RSIN 808889138

Postadres Stichting Kinderhulp Sri Lanka:   Berkakker 8   5171SR    Kaatsheuvel

Doelstelling van De Stichting: Stichting Kinderhulp Sri Lanka stelt zich ten doel om direct hulp te verlenen aan kinderen en hun omgeving door met uw sponsorgeld ter plaatse, goederen, voeding en/of materialen aan te kopen. Tevens worden er educatieve programma’s aangeboden. ( Zie ook rubriek : Wij over ons )

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan: Hiervoor verwijzen wij u naar de rubriek “Actueel” van onze website

De Statutaire bestuurssamenstelling: Hiervoor verwijzen wij u naar de rubriek  “Contact” van onze website

Het beloningsbeleid: Zoals ook vermeld in de rubriek “Wij over ons” zijn alle reis en verblijfkosten van bestuurders en vrijwilligers voor eigen rekening. Er worden geen onkosten vergoedingen in welke vorm dan ook verstrekt.

Actueel verslag van activiteiten: Voor deze info verwijzen wij u naar de rubriek “actueel” van onze website.

De balans en staat van baten en lasten: Deze zal jaarlijks uiterlijk in het 2e kwartaal na het verlopen van een boekjaar worden gepubliceerd onder de rubriek “Jaarrekening“.

Download hier de Jaarrekening 2017