j1

j2

Toelichting op de jaarrekening Kinderhulp Sri Lanka 2014

Het jaar is begonnen met een batig saldo van € 5004,14
In de balans staat € 1000 kasgeld i.v.m. wisselen naar Rps waarvan de koers dalende is ( relatie $ versus € )
Dit kasgeld wordt in februari 2015 weer gebruikt bij het volgende werkbezoek.
In het plan van 2014 is rekening gehouden met de afwerking en oplevering van de slaapzaal renovatie.
De buitenmuren zijn niet afgewerkt omdat er nog aanbouwplannen waren. ( droogruimte en voorportaal )
Door een grote gift (€ 1000 ) zijn we aan de bouw van het voorportaal bij de slaapzaal begonnen.
De sponsoractiviteiten voor 6 gezinnen bedragen op jaarbasis € 1800
We hebben wel een nieuw gezin in ons programma opgenomen en een ander gezin aangezegd dat we stoppen.
Deze post kan volledig betaald worden uit de bijdragen van vaste sponsors. (in 2014 € 2337,50)
We hebben bij 2 gezinnen va nwege bijzondere omstandigheden een extra donatie gedaan.
Eén gezin met 2 gehandicapte kinderen heeft TV gekregen om de kinderen die niet naar school kunnen wel scholingskansen via de TV te geven.
Gelukkig hebben we ook dit jaar weer vele eenmalige donaties gekregen, vaak ter gelegenheid van een privé feest waarbij men als cadeau een sponsorbijdrage vroeg. Ook de korendag heeft weer een mooi bedrag opgeleverd.
Het totaal van incidentele giften is daarmee Euro 5984,18 wat een mooi bedrag is.
Hierdoor hebben we in tegenstelling tot de verwachting toch extra projecten kunnen doen.
Om een optie op een perceel grond te hebben voor het plan van een gehandicapten tehuis hebben we een aanbetaling gedaan van € 1000,– waarvan we hopen dat het gaat lukken om dit project te kunnen gaan uitvoeren.
Het batig saldo is € 5256,63 wat net iets meer is dan waar we dit jaar mee gestart zijn.

Conclusie  We mogen weer heel tevreden zijn met de behaalde resultaten.