Projecten voor de toekomst  

 

Kindertehuis Visaka in Kalutara.

Hier wonen  ± 35 meisjes in de leeftijd van 6 t/m 18 jaar, die door omstandigheden thuis niet meer kunnen wonen.
Dit tehuis ondersteunen wij sinds december 2000. Door uw sponsoring kunnen wij deze meisjes een leefbare omgeving aanbieden, extra lessen geven en voor goede voeding zorgen. Dit project blijft onze aandacht vragen. Naast onderhoud van bestaande gebouwen is het verzorgen van een nieuw speelhuis éen van onze nieuwe doelen.

Naaischool
Als onderdeel van opleiding tot een vak bestaat de naaischool al sinds 2000

Een school waar opgeleid wordt voor werken in de textielindustrie met een prima certificaat. Onderhoud van gebouw en machines en ondersteuning van het lesprogramma vragen een voortdurende ondersteuning van onze stichting.
Met regelmaat moeten nieuwe machines worden aangekocht.

Financiële adoptie-gezinnetjes,

Dankzij de maandelijkse bijdrage van onze sponsors, ontvangen deze gezinnetjes maandelijks voeding, medicatie  en middelen voor opleiding. Deze worden ingekocht door onze lokale contact personen of door ons zelf wanneer we op werkbezoek zijn.

Huisvesting en programma voor autistische kinderen.

We werken aan een nieuw project voor huisvesting en een geschikt dagprogramma voor autistische kinderen die nu noodgedwongen tussen bejaarden zitten. De omvang van het project is beperkt tot maximaal 10-15 kinderen.

Incidentele projecten 

Op aanvraag en advies van de lokale bevolking worden incidentele projecten gedaan zoals ondersteuning bij verbetering van huisvesting of hulp bij ziekte of handicap.