Beste Sponsor,

Een nieuw jaar is weer aangebroken, we schrijven al weer 2018 waarin we opnieuw gaan kijken wat we als Stichting Kinderhulp Sri Lanka voor de kinderen in Sri Lanka kunnen betekenen. Maar eerst willen we met u terugkijken op het afgelopen jaar. Een jaar met ambities, met plannen en met wat tegenslagen.

Als bestuur van  Stichting Kinderhulp Sri Lanka kijken we met wat gemengde gevoelens terug op 2017 De activiteiten die we hadden willen doen zijn niet allemaal gelukt. Enerzijds door gebrek aan middelen, anderzijds door wat organisatorische tegenslagen. Toch kunnen we terugkijken op resultaten en afspraken waar we met vertrouwen mee verder kunnen. Om jullie als trouwe sponsor te bedanken willen we daarom opnieuw terugkijken naar wat we hebben mogen realiseren.

We zijn met jullie hulp in staat geweest bij kindertehuis Vishaka kleine onderhoudsactiviteiten te laten uitvoeren, er is schilderwerk verricht en er zijn mooie tafels en banken gemaakt waar de kinderen hun huiswerk aan kunnen maken. Ook is er een nieuwe wasmachine geleverd omdat een machine echt versleten was en niet meer te repareren.

Voor lopende onderhoudszaken is geld vrij gemaakt maar door onenigheid binnen het bestuur van de beheerders van de Buddhist Society hebben we helaas in de zomer geen activiteiten kunnen doen. Men had een andere organisatie het alleenrecht gegeven. Inmiddels is dat weer gecorrigeerd maar dat heeft wel het nodige overleg gekost.

Het aantal kinderen is nog steeds ca 35 omdat men niet meer dan 3 leidsters kan betalen en de overheidsregels zijn aangescherpt waarbij de stelregel is dat elke leidster maximaal ca 10 kinderen mag begeleiden. Wij zijn het nog steeds eens met deze maatregel omdat ook wij constateerden dat anders de kwaliteit van begeleiden te wensen over laat.

Onze projectleider Lal Diddeniya coördineert nog steeds onze geplande activiteiten en heeft weer volledig vertrouwen van de Buddhist Society. Hij heeft zelfs een “Award” gekregen als dank voor zijn inzet. Samen met hem hebben we ook de plannen voor 2018 al in grote lijnen besproken.
Er moet een nieuw speelonderkomen worden gebouwd bij de speelweide. Het oude is totaal versleten en werd gevaarlijk. Het dak is inmiddels verwijderd.

Ons plan voor de autistische kinderen is helaas nog niet gelukt.
De middelen waren eenvoudigweg niet beschikbaar. De vastenactie is vanwege diverse voorwaarden niet door kunnen gaan en ook het plan om dit in 2018 dan maar te doen is inmiddels gestrand op een afwijzing van de projectgroep van Cordaid die dit namens de bisschoppelijke vastenactie moet beoordelen. Men acht ons te klein en niet voldoende in staat zo’n project goed te begeleiden. Jammer maar helaas.
We bekijken inmiddels andere opties om aan geld te komen en willen een afgeslankt plan alsnog realiseren in 2018.

De naaischool draait nog steeds prima, we hebben opnieuw een aantal meisjes een opleiding kunnen geven. Wel moeten we nog een aantal certificaten uitdelen maar dat is door privé omstandigheden helaas in november niet gelukt. De nieuwe naaimachine met computer gestuurd borduurwerkmogelijkheden wordt helaas te weinig gebruikt.
Blijkt toch te moeilijk. We denken aan inruil tegen te vervangen machines. We hebben ook dit jaar weer een nieuwe machine aangeschaft en een onderhoudscontract voor alle machines geregeld. Ook hebben we een vaste toelage afgesproken om de continuïteit te borgen. Daarvoor zijn extra sponsors gevonden.

Het sponsorgezin in Wadduwa  is enkele keren bezocht en is in ons programma opgenomen. Het huis is gereed en ze zitten nu mooi te wonen met o.a. elektriciteit zodat de kinderen bij voldoende verlichting kunnen studeren.

Het nieuwe gezin met 1 kind dat iets meer ten zuiden van Kalutara woont  en in ons programma is opgenomen doet het heel goed en ze verwachten gezinsuitbreiding. Mooi om te zien wat onze hulp voor ze betekent.

Voor het Sujatha ouderen tehuis  met dementerenden hebben we hulpgoederen ( o.a. incontinentie materiaal ) geleverd dat we van onze lokale apotheek krijgen.

Gelukkig zijn we nog steeds in staat via de contacten die we hebben met personeel van een vliegmaatschappij  regelmatig extra gewicht kosteloos mee te nemen.

Dit alles was alleen mogelijk door jullie financiële bijdrage waarvoor nogmaals heel hartelijk dank.